top of page

Публичная оферта. Договор

Преамбула

Викладений нижче текст публічної оферти (далі – Оферта), «AENDEL™» (далі Продавець), є офіційною публічною пропозицією укладання (згідно зі ст. 633 та 641 Цивільного кодексу України) електронного договору купівлі-продажу/надання послуг, наданих на сайті www.aendel.com.ua, у розумінні Закону України «Про електронну комерцію» на умовах, що викладені у цій Оферті (далі – Договір).

Договір вважається укладеним у порядку ст. 642 Цивільного кодексу України та набуває чинності договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених розділом 3 цього Договору, що означають повне та беззастережне прийняття Вами (далі – Покупець/Замовник) усіх умов Договору без будь-яких винятків та/або обмежень (акцепт).

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладення та виконання Договору відповідно до його умов.

Діюча версія Договору завжди розміщена на Сайті Продавця/Виконавця та/або «AENDEL™» за посиланням https://www.aendel.com.ua/agreement та в обов'язковому порядку доступна для ознайомлення Покупця/Замовника або Відвідувача Сайту до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

Терміни

У цій Оферті використовуються терміни, які мають такі значення:

Оферта – пропозиція укладання електронного договору купівлі-продажу/надання послуг у розумінні Закону України «Про електронну комерцію» та відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України на умовах, встановлених Продавцем/Виконавцем та/або «AENDEL™» та викладених у цій Оферті.

Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» – суб'єкти господарської діяльності, які кожен окремо здійснюють свою господарську діяльність з продажу Товарів/надання Послуг на сайті www.aendel.com.ua під ТМ «AENDEL™» з дозволу та згоди на обумовлених умовах з боку ТМ «AENDEL™», а саме:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ РОЗСУВНІ СИСТЕМИ» (ТОВ "УРС") (ідентифікаційний код 44523859), адреса Україна, 22850, Вінницька обл., Вінницький р-н, селище Кароліна, вул.Центральна, будинок 12. Директор ОЛІЙНИК ІВАН ВАЛЕНТИНОВИЧ.

Покупець/Замовник – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця / Виконавця та / або «AENDEL™», замовляє, набуває, використовує або має намір придбати або замовити Товари / Послуги у Продавця / Виконавця та / або «AENDEL™» з метою , не пов'язаної із провадженням підприємницької діяльності.

Відвідувач сайту – фізична особа, яка відвідує Сайт Продавця/Виконавця та/або «AENDEL™».

Сайт – сайт та сервіси Продавця / Виконавця та/або «AENDEL™», розміщений у мережі Інтернет за адресою www.aendel.com.ua, через який Продавець / Виконавець та/або «AENDEL™» пропонує до продажу певний перелік Товарів/Послуг.

Товар(-и) – продукція із переліку, представленого на Сайті, яку Продавець / Виконавець та/або «AENDEL™» пропонує до продажу Покупцям/Замовникам.

Послуга(-и) – послуги з переліку, наведеного на Сайті, які Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» пропонує до продажу Покупцю/Замовнику.

Послуга з встановлення Товару(-ів/Продукціїї) - безоплатна послуга зі встановлення готових виготовлених Товарів/Продукції, яку надає Продавець / Виконавець та/або «AENDEL™» на умовах, зазначених у пункті 5.10 Договору.

Встановлення Товару(-ів/Продукціїї) - 1. Фіксація направляючих закладних в бетонну стелю/міжповерхове перекриття за методом встановлення різьбових шпильок на хімічний анкер, та фіксаціїї направляючих закладних до встановлених різьбових шпильок за допомогою гайки та контргайки. 2. Фіксація підлогових кріплень секцій. 3. Встановлення ходових механізмів до направляючої закладної. 4. Встановлення секцій кострукцій на встановлені кріплення.

Отвори та місця для встановлення Товару(-ів)/Продукції - отвори, проєми, місця у приміщенні, які вказує Покупець/Замовник за адресою, яку надає Покупець/Замовник Продавцю / Виконавцю та/або «AENDEL™» у момент надання Послуги виїздного обміру проємів/отворів для встановлення готових конструкцій Замовник Продавцем / Виконавцем та/або «AENDEL™».

Акцепт Оферти – повна та беззастережна згода Покупця/Замовника на прийняття умов Оферти.
Оферта вважається акцептованою Покупцем/Замовником, а Договір купівлі-продажу/надання послуг укладеним з моменту оформлення Покупцем/Замовником Замовлення на Сайті згідно з розділом 3 та підтвердженням прийняття умов Оферти.

Замовлення – вчинення дій, спрямованих на придбання Товарів/Послуг у Продавця/Виконавця та/або «AENDEL™» за допомогою заповнення/внесення Товарів/Послуг Продавця/Виконавця та/або «AENDEL™» у відповідну форму на сайті Продавця/Виконавця та/або « AENDEL™», підтвердження такого замовлення та підтвердження згоди з умовами цієї Оферти.

Договір купівлі-продажу/надання послуг – договір купівлі-продажу/надання послуг, укладений за допомогою акцепту (здійснення Замовлення) Покупцем/Замовником відповідно до умов цієї Оферти та здійснення замовлення без його письмового підписання Сторонами.

Закон України "Про захист персональних даних" - Закон України "Про захист персональних даних" № 2297-VI від 01.06.2010 року з усіма змінами та доповненнями.

Cookie – це невеликі фрагменти даних (текстові файли), які направляються у ваш браузер з веб-сервера та зберігаються на пристрої, щоб Cайт Продавця/Виконавця та/або «AENDEL™» міг розпізнати його. Є два типи файлів cookie - постійні та тимчасові (або "сеансові").
Постійні файли cookie зберігаються як файли на вашому комп'ютері або на мобільному пристрої протягом тривалого часу.
Сеансові файли cookie тимчасово розміщуються на вашому комп'ютері під час відвідування нашого веб-сайту, але видаляються після вимкнення сторінки. Якщо ви не бажаєте приймати файли cookie, ви можете налаштувати параметри безпеки для своїх веб-браузерів.

Пункт видачі Товарів / надання Послуг – пункт самовивезення, де Продавець / Виконавець та / або «AENDEL™» видає / надає замовлений та оплачений Покупцем Товар / Послуги, адреса якого визначається Покупцем / Замовником під час оформлення Замовлення на Сайті. Підтвердження адреси пункту видачі Товару або надання Послуг при кожному конкретному Замовленні повідомляється Продавцем/Виконавцем та/або «AENDEL™» окремо за допомогою надсилання Покупцю/Замовнику листа електронною поштою, який Покупець/Замовник вніс під час реєстрації на Сайті.

Пункт повернення товарів – пункт самовивезення, де Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» здійснює видачу замовленого та оплаченого Покупцем Товару або наданих послуг, адреса якого визначається Покупцем/Замовником при оформленні Замовлення на Сайті, в якому Покупець/Замовник може здійснити повернення такого Товару протягом строків, визначених цим Договором та чинним законодавством України.

Доставка до місця призначення – доставка замовленого та оплаченого Покупцем Товару/Послуг через кур'єрські служби доставки або іншим способом на умовах, визначених у розділі.

Істотний недолік Товару/Продукції – недолік, який унеможливлює встановлення Товару/Продукції або робить неприпустимим використання товару відповідно до його цільового призначення.

Послуги виїздного обміру отворів та місць для встановлення Товарів/Продукції - платна послуга, яку надає Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» за адресою, яку визначає Покупець/Замовник. Результати таких обмірів є невід'ємною складовою для подальшого виготовлення Продавцем/Виконавцем та/або «AENDEL™» та встановлення Товарів/Продуктів.

1. Загальні положення

1.1. «AENDEL™» публікує/розміщує цей Договір купівлі-продажу/надання послуг як публічний договір-оферту відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та п. 4 ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію".
1.2. Ця Оферта визначає всі істотні умови договору між Продавцем/Виконавцем та/або «AENDEL™» та Покупцем/Замовником. Якщо інформація, розміщена на Сайті, суперечить положенням цієї Оферти, то застосовуються умови Оферти.
1.3. Покупець / Замовник акцептує цю Оферту тільки за повної згоди з усіма її умовами та визнання її умов справедливими і такими, що не обмежують права Покупця / Замовника.
1.4. Оформлення Замовлення Покупцем / Замовником на Сайті вважається беззастережним прийняттям (акцептом) Покупцем/Замовником цієї Оферти.

2. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Продавець / Виконавець та / або «AENDEL™» зобов'язується передати Покупцю / Замовнику у власність Товар / надати Послуги, що пропонуються на сайті Продавця / Виконавця та / або «AENDEL™» www.aendel.com.ua, а Покупець / Замовник приймає або зобов'язується прийняти Товар/Послуги та заплатити за нього певну вартість.
2.2. Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» може виконувати Замовлення як особисто, так і із залученням третіх осіб.
2.3. Цей Договір визначає умови купівлі-продажу/надання послуг лише тих Товарів/Послуг, що представлені на Сайті www.aendel.com.ua.
2.4. Датою укладення Договору (акцептом оферти) та моментом повного та беззаперечного прийняття Покупцем/Замовником умов Договору є дата оплати Покупцем/Замовником суми на Сайті, яку Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» назначив за послуги виїздного обміру проємів та отворів для встановлення готових конструкцій Продавцем/Виконавцем та/або «AENDEL™» та позначки у відповідному полі про згоду (прийняття) умов цієї Оферти.

3. Порядок здійснення Замовлення

3.1. Продавцем / Виконавцем та / або «AENDEL™» на Сайті розміщується перелік Товарів / Послуг. Ціни на них, за запитом Покупця /Замовника або Відвідувача сайту у чаті Сайту/за телефоном/салоні продажів надаються Продавцем / Виконавцем та / або «AENDEL™» з розрахунку вартості згідно розмірів проємів/отворів для встановлення готових конструкцій, які зазначає Покупець /Замовник або Відвідувач сайту
3.2. Для здійснення Замовлення Покупець/Замовник в обов'язковому порядку має заповнити реєстраційну форму на платіжній сторінці платіжної системи за посиланням https://pay.fondy.eu/, або/та у чаті на Сайті надає Продавець / Виконавець та / або «AENDEL™». Форма вважається заповненою, якщо в ній заповнені всі розділи, що позначені як обов'язкові.
3.3. Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» має право відмовити Покупцю/Замовнику у виконанні Замовлення в повному обсязі або частково, якщо всього Товару або його частини/Послуги немає в наявності або з інших причин, які унеможливлюють його доставку/надання послуг, зокрема, якщо відомості, зазначені Покупцем/Замовником при оформленні Замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.
3.4. У разі відмови Покупцю/Замовнику у виконанні Замовлення в повному обсязі або частково Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» повідомляє про це Покупця/Замовника через надсилання йому листа на електронну адресу та/або повідомлення по телефону, у тому числі усним повідомленням, які були вказані Покупцем/Замовником під час реєстрації на Сайті.
3.5. Покупцеві/Замовнику повідомляється на Сайті у чаті, через направлення йому листа на електронну пошту та/або повідомлення по телефону, які були вказані ним для реєстрації на Сайті та в чаті Сайту, час, коли замовлений Товар буде доступний або послуги, надані на пункті видачі Товарів/надання послуг, або при доставці на місце за вказаною адресою Покупцем/Замовником.
3.6. Замовлення може бути здійснене Покупцем/Замовником цілодобово.
3.7. Покупець/Замовник не може змінювати своє Замовлення шляхом виключення із Замовлення Товару/Послуги, включення до Замовлення Товару/Товарів/Послуг, зміни кількості замовленого(их) Товару(ів)/Послуг після сплину 48 год по оплаті Замовлення Товару/Послуги.
3.8. Покупець/Замовник може упродовж 48 год по оплаті Замовлення Товару/Послуги, скасувати своє Замовлення за Товаром (-ами), крім Послуг, виконання яких розпочалося, та використаних при цьому Товарів за допомогою звернення до call-центру Продавця за телефоном: 044-000-00-00 або за іншими номерами, які розташовані на Сайті, будь-якого дня тижня з 9:00 до 18:00.
У такому разі Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» скасовує Замовлення та повертає внесені кошти Покупцю/Замовнику у порядку, встановленому цим Договором та/або чинним законодавством України.

4. Ціна договору та порядок оплати замовлених товарів / послуг

4.1. Покупець/Замовник за доставку Товарів/надання послуг, внесених до Замовлення, сплачує Продавцю/Виконавцю та/або «AENDEL™» вартість замовлених Товарів/Послуг методом внесення передоплати згідно з цінами, які були надані за запитом Покупця /Замовника або Відвідувача сайту у чаті Сайту/за телефоном/у комерційній пропозиції на підставі звіту обмірів/салоні продажів Продавцем / Виконавцем та / або «AENDEL™».
Ціни на Товари/Послуги можуть змінюватись Продавцем/Виконавцем та/або «AENDEL™» в односторонньому порядку в залежності від кон'юнктури ринку. Водночас ціна окремої одиниці Товару/Послуги, вартість яких сплачена Покупцем/Замовником у повному обсязі, не може бути змінена Продавцем/Виконавцем та/або "AENDEL™" в односторонньому порядку.
4.2. Товари/послуги, замовлені Покупцем/Замовником, оплачуються останнім за допомогою безготівкового розрахунку.
4.3. Оплата здійснюється зручним способом через платіжні системи оплати. Для цього Покупець /Замовник або Відвідувач сайту має перейти за посиланням aendel.com.ua/pay, та натиснути на платіжну кнопку, згідно етапності замовлення. Після натискання на кнопку оплати відбудеться переадресація на сторінку платіжної системи "FONDY — Універсальна Платіжна Платформа", де в свою чергу буде сформовано рахунок на оплату. Далі Покупець /Замовник або Відвідувач сайту має вписати усі дані: номер свого Замовлення; ПІБ платника; місто, вулиця та номер будинку, номер квартири, корпусу та поверху; ширину та висоту отворів та місць для встановлення готової продукції. Далі Покупець/Замовник може сплатити за допомогою банківської картки, GooglePay або ApplePay відповідно.
4.4. Покупець/Замовник має право відмовитися від прийняття Товару/Послуги, які можуть бути повернені, але не прийняті відповідно до норм чинного законодавства України та умов цього Договору.
4.5. Фінансові зобов'язання Покупця/Замовника за Договором вважаються виконаними у повному обсязі з моменту отримання Продавцем/Виконавцем оплати суми вартості всіх замовлених Товарів/Послуг.
4.6. Ціни на Товари/Послуги, які надаються за запитом Покупця /Замовника або Відвідувача сайту у чаті Сайту/за телефоном/салоні продажів Продавцем / Виконавцем та / або «AENDEL™» зазначаються з урахуванням усіх податків, передбачених чинним законодавством України
4.7. У разі коли Покупцем /Замовником або Відвідувачем сайту фактично було створено Замовлення та сплачено його вартість а натомість на стороні Продавця/Виконавця та / або «AENDEL™» стала неможливою закупівля матеріалів та комплектуючих для виготовлення відповідних Товарів/Продукції з причин непереборної сили або відсутності матеріалів та комплектуючих у постачальників - Продавцем/Виконавцем та/або AENDEL™ може бути запропоновано аналогічні Товари/Продукцію, що є у наявності або повернення 100% внесених платежів Покупцем /Замовником та відповідне розірвання Договору.

5. Порядок отримання замовлених Товарів/Послуг

5.1. Видача замовлених Товарів/передача Послуг здійснюється у пунктах видачі Товарів/надання Послуг за адресою, наданою на Сайті/чаті Сайту Продавця/Виконавця та/або «AENDEL™» або іншою (у разі доставки до місця за вказаною в Заявці Покупцем/Замовником адресою та подальшому встановленню Продавцем/Виконавцем та/або «AENDEL™» цих Товарів/Послуг у отвори, які зазначає Покупець/Замовник).
5.2. При здійсненні Замовлення Покупець/Замовник та/або «AENDEL™» вибирає найкращий спосіб видачі/передачі Товарів/Послуг.
5.3. Замовлені Товари/Послуги постачаються/передаються Продавцем/Виконавцем та/або «AENDEL™» до обраного Покупцем/Замовником пункту видачі Товарів/передачі Послуг особисто або за допомогою третіх осіб, залучених Продавцем/Виконавцем та/або «AENDEL™».
5.4. Спосіб видачі Товарів / передачі послуг:
5.4.1. Товари/Послуги можуть бути отримані Покупцем/Замовником безпосередньо у Продавця/Виконавця та/або «AENDEL™» у вибраному пункті видачі Товару/передачі Послуг;
5.4.2. Товари/Послуги можуть бути отримані Покупцем/Замовником та встановлені Продавцем/Виконавцем та/або «AENDEL™» в Отвори та місця для встановлення Товару(-ів)/Продукції, якщо це відповідає вимогам, зазначеним в п.п 5.10., за вказаною Покупцем/Замовником адресою.
5.5. Для отримання Замовлення згідно з п.п. 5.4.1 та 5.4.2 Договору Покупець для ідентифікації зобов'язаний надати Продавцю/Виконавцю та/або «AENDEL™» або його уповноваженому представнику в пункті видачі Товарів/надання Послуг оригінал паспорта або іншого документа, що засвідчує особу пред'явника, та вказати номер зазначених вище документів інший ідентифікатор, який буде йому відправлений телефоном та/або електронною поштою, які Покупець/Замовник вніс при реєстрації на Сайті. Ризики незбереження такого ідентифікатора або його використання третьою особою несе Покупець/Замовник.
5.6. Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» може виконати замовлення – доставити замовлений Товар/Послуги до пункту видачі Товарів раніше строку, встановленого цим Договором, про що інформує Покупця/Замовника відповідним повідомленням за телефоном та/або електронною поштою, які Покупець вніс під час реєстрації на Сайті.
5.7. Об'ємні одиниці товару та великогабаритний товар може бути поставлений Продавцем/Виконавцем та/або «AENDEL™» на індивідуальних умовах, які погоджуються з Покупцем/Замовником, про що Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» окремо повідомляє Покупцю/Замовнику за телефоном та/або електронною поштою, які Покупець вніс під час реєстрації на Сайті.
5.8. У момент отримання Товару/Послуги Покупець/Замовник повинен перевірити комплектність, якість та відповідність Товару/Послуги та супровідних документів на Товари/Послуги.
5.9. Разом із замовленими Товарами/Послугами Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» надає Покупцеві/Замовнику супровідну документацію, надання якої передбачено чинним законодавством України, кінцевому споживачеві, а саме: накладну/акт тощо.
Покупець/Замовник погоджується з тим, що супровідна документація надаватиметься Продавцем/Виконавцем та/або «AENDEL™» через її направлення за телефоном та/або електронною поштою, які Покупець вніс при реєстрації на Сайті.
У разі відсутності претензій з боку Покупця/Замовника протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту Встановлення Товару(-ів) Продавцем/Виконавцем та/або «AENDEL™» у відповідні Отвори та місця для встановлення Товару(-ів)/Продукції та надання супровідної документації у спосіб, зазначений вище, є одночасно підтвердженням Покупця/Замовника:
- його згоди на отримання від Продавця/Виконавця та/або «AENDEL™» Товарів/Послуг у найменуванні та/або асортименті, зазначених у накладній;
- факту прийому від Продавця/Виконавця та/або «AENDEL™» Товару за їх кількістю та якістю, за станом упаковки тощо;
- отримання якісно наданих послуг із придбаним Товаром.
5.10. Продавець/Виконавець та/або AENDEL™ не може відмовити Покупцеві/Замовнику у наданні безоплатної послуги Встановлення Товару(-ів)/Продукції у Отвори та місця для встановлення Товару(-ів)/Продукції, які були придбані на Сайті, окрім випадків, якщо Отвори та місця для встановлення Товару(-ів)/Продукції:
5.10.1. Суттєво фактично змінились по розмірам відносно тих, які були зафіксовані у момент надання Продавцем/Виконавцем та/або AENDEL™ Послуги виїздного обміру отворів та місць для встановлення Товарів/Продукції.
5.10.2. Поверхні Отворів та місць для встановлення Товару(-ів)/Продукції на момент Встановлення, з будь-яких причин стали не надійними та/або зруйнованими.
5.10.3. Понесли суттєві зміни у формі, розташуванні у порівнянні з зафіксованими у момент надання Продавцем/Виконавцем та/або AENDEL™ Послуги виїздного обміру отворів та місць для встановлення Товарів/Продукції.
5.10.4. У разі якщо Покупець/Замовник відмовляється повернути Отвори та місця для встановлення Товару(-ів)/Продукції до такого стану, який було зафіксовано у момент надання Продавцем/Виконавцем та/або AENDEL™ Послуги виїздного обміру отворів та місць для встановлення Товарів/Продукції.

6. Відмова від отримання товару. Порядок повернення Товару

6.1. Покупець/Замовник має право на повернення Продавцю/Виконавцю та/або «AENDEL™» Товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин і не може бути використаний за призначенням. Покупець/Замовник має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не рахуючи дня покупки. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався, і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики.
Перелік товарів, які не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України, зокрема нарізаний або розкроєний та виготовлений під розмір товар, визначений Покупцем/Замовником, обміну та поверненню не підлягає.
6.2. Продавець /Виконавець має право відмовити Покупцю/Замовнику у поверненні Товарів, придбаних на Сайті, у разі, якщо Покупцем/Замовником будуть порушені вимоги чинного законодавства України щодо особливостей повернення товарів (зокрема, вимоги Закону України «Про захист прав споживачів», а також якщо чинним законодавством не передбачено право Покупця на повернення таких товарів відповідно до Постанови КМУ № 172 від 19.03.1994 року та/або умов цього Договору).
6.3. Покупець/Замовник має право на повернення Продавцю/Виконавцю та/або «AENDEL™» Товару згідно з п. 6.1:
6.3.1. При отриманні Товару у пункті видачі Товарів Продавця/Виконавця та/або «AENDEL™»;
6.3.2. При отриманні Товару до місця за вказаною Покупцем/Замовником адресою.
6.4. У разі, якщо Покупець/Замовник має намір повернути Товар відповідно до умов цього Договору, він зобов'язується передати Товар, від якого він відмовляється, Продавцю/Виконавцю та/або «AENDEL™» або його уповноваженому представнику у пункті видачі Товару Продавця/Виконавця та/або «AENDEL™», який знаходиться за адресою отримання Товару, та заповнити відповідні документи, які будуть надані Продавцем/Виконавцем та/або «AENDEL™».
Продавець здійснює повернення коштів Покупцю/Замовнику на банківську картку Покупця/Замовника, з якої було списано кошти на оплату за товари в межах строків, встановлених чинним законодавством України, не пізніше 7 (семи) календарних днів з моменту повернення товару. Доставка Товару належної якості за адресою Продавця/Виконавця та/або «AENDEL™» здійснюється за рахунок Покупця/Замовника та Продавцем/Виконавцем та/або «AENDEL™» Покупцю/Замовнику не відшкодовується.
6.5. Повернення Товару здійснюється Покупцем/Замовником Продавцю/Виконавцю та/або «AENDEL™» у пункті видачі Товару, що вказано на Сайті, з 9:00 до 18:00.
6.6. У разі, якщо Покупець/Замовник з будь-яких причин відмовляється заповнити документи на повернення Товарів, визначених п. 6.4. цього Договору, Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» має право відмовити Покупцю/Замовнику у поверненні Товарів.
6.7. У разі, якщо Покупець/Замовник з будь-яких причин не забирає замовлений товар протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати відправлення Продавцем/Виконавцем та/або «AENDEL™» повідомлення про доставку Замовлення (без урахування дату відправлення) та готовності його видачі Покупцю/ Замовнику вважається, що Покупець/Замовник відмовився від Замовлення та Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» анулює його. Кошти, оплачені Покупцем/Замовником за таке Замовлення, повертаються Покупцеві/Замовнику на банківську картку, рахунок Покупця/Замовника, які зазначені у заяві Покупця, у межах строків, встановлених чинним законодавством України, не пізніше ніж за 14 календарних днів.
За Товар, виготовлений нарізаний або розкроєний за розміром, визначеним Покупцем/Замовником, кошти поверненню не підлягають.
Максимальний термін зберігання становить 14 календарних днів із дати повідомлення.
6.8. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку суттєвих недоліків у товарі Покупець у порядку та у строки, встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцю вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред'явленні вимог про безоплатне усунення недоліків термін їх усунення відраховується від дати отримання Товару Продавцем/Виконавцем та «AENDEL™».
6.9. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем/Виконавцем та/або «AENDEL™» за умови надання Покупцем/Замовником документів, передбачених чинним законодавством України, у тому числі, але не виключно, письмової заяви за зразком, який буде надано на Сайті Продавцем/Виконавцем та/або «AENDEL™» за запитом від Покупця/Замовника.
6.10. Продавець/Виконавець та «AENDEL™» не відповідає за недоліки Товару, що виникли після його передачі Покупцю внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

7. Порядок пред'явлення претензій/скарг

7.1. У разі наявності претензій/скарг у Покупця/Замовника до якості поставлених Товарів/наданих послуг Продавцем/Виконавцем /або «AENDEL™», замовлених на Сайті, або інших питань, що виникають у Покупця/Замовника в рамках отримання Товарів, замовлених на Сайті, Покупець/ Замовник на Сайті у розділі "Мій офіс" - "Оформити претензію" надсилає запит на складання скарги/претензії шляхом введення у відповідну форму номеру замовлення. Після вчинення вищезазначених дій Покупцем/Замовником на сайті від Продавця/Виконавця та/або «AENDEL™» буде сповіщено про подальші дії для врегулювання та усунення причин скарги/претензії у рамках Договору та чинного законодавства України.

8. Гарантія на Товари/Продукцію/Послуги

8.1. Акцептуючи цю оферту, Покупець/Замовник підтверджує, що:
8.1.1. Укладає Договір добровільно і одночасно повністю ознайомився з умовами Оферти, розуміє предмет Договору, значення та наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору, вважає умови Договору справедливими та такими, що не обмежують права Покупця жодним чином;
8.1.2. Має всі права та повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору;
8.1.3. На момент укладення Договору не пов'язаний будь-які зобов'язання і йому невідомі будь-які обставини, що перешкоджають йому укласти та належним чином виконати всі взяті на себе зобов'язання, зазначені в Договорі;
8.1.4. Його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;
8.1.5. Готовий дотримуватися та виконувати всі умови цього Договору;
8.1.6. Не має наміру здійснювати будь-які дії, які зашкодили б діловій репутації Продавця/Виконавця та/або «AENDEL™» та/або третіх осіб, пов'язаних договірними відносинами з Продавцем/Виконавцем та/або «AENDEL™», або суперечили б законодавству України, міжнародним нормам, звичаям ділового обороту та/або загальноприйнятим нормам моралі;
8.1.7. Його дії спрямовані на отримання результатів виконання Замовлення Продавцем/Виконавцем та/або «AENDEL™», у них не міститься злого наміру, шахрайських намірів, спроб пошкодити господарську діяльність Продавця/Виконавця та/або «AENDEL™», порушити права інтелектуальної власності Продавця/Виконавця та /або AENDEL™, отримати несанкціонований доступ до інформації, яка є власністю Продавця/Виконавця та/або «AENDEL™»;
8.1.8. При здійсненні оформлення Замовлення їм зазначаються достовірні дані та не використовуються персональні дані третіх осіб. Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» залишає за собою право відмовитися від виконання Замовлення у разі, якщо сумнівається у достовірності даних, зазначених Покупцем/Замовником, включаючи, але не обмежуючись, ім'ям Покупця/Замовника та адресою доставки товару.
8.1.9. Він/вона знайома з Переліком товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) відповідно до Додатка №3 до Постанови Кабінету Міністрів України № 172 від 19 березня 1994 року.
8.2. Протягом терміну дії Договору та виконання відповідного Замовлення Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» гарантує:
8.2.1. Що докладе всіх зусиль для виконання Замовлення відповідно до всіх вимог Покупця/Замовника, зазначених у відповідному Замовленні. До того ж, Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» не гарантує відсутність певних відхилень від вимог Покупця/Замовника;
8.2.2. У зв'язку з тим, що ціни на товари можуть змінюватись і фактична кінцева сума замовлення може відрізнятися, Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» зобов'язується попереджати Покупця/Замовника або погоджувати з ним зміни в Заявці Покупця/Замовника, зокрема погоджувати заміну будь-якого Товару /Послуги, зміна цін на Товари/Послуги, скасування Замовлення повністю або частково у порядку, встановленому цим Договором;
8.3. Під час виконання Замовлення Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» здійснить усе можливе, але не гарантує:
8.3.1. Що фактично обрані Товари/Послуги матимуть зовнішній вигляд, ідентичний тому, який зазначений на Сайті, незважаючи на те, що Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» доклав усіх зусиль для того, щоб зображення Товару/Послуги максимально відповідали реальному виду відповідних Товарів/ послуг;
8.3.2. Відповідність властивостей Товарів, вибраних Покупцем, очікуванням останнього або опису Товару, наданого його виробником або Продавцем/Виконавцем та/або «AENDEL™»;
8.3.3. Фактична наявність вичерпного переліку обраних Продавцем на Сайті Товарів/Послуг для їх передачі Покупцеві/Замовнику на умовах цього Договору.
8.4. Виключаючи гарантії, прямо зазначені в Договорі, Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» не дає жодних інших прямих гарантій або гарантій за Договором та прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов щодо відповідності результатів виконання Замовлення конкретним цілям Покупця/Замовника, або їх придатності для інших цілей та завдань.
8.5. На усі Товари/Продукцію/Послуги, придбані на Сайті Покупцем/Замовником, надається Продавцем/Виконавцем/або «AENDEL™» гарантія на усунення Істотних недоліків Товару/Продукції на протязі 1 року з дати придбання. Гарантія на встановлення Товарів/Продукціїї, діє тільки у разі встановлення Товарів/Продукціїї на надійні поверхні Отворів та місць для встановлення Товару(-ів)/Продукції.
Для отримання електронного гарантійного талону/Акту/Видаткової накладної, Покупець/Замовник має провести відповідні дії на Сайті у розділі "Мій офіс", а саме: ввести номер замовлення у відповідні форми, після чого автоматично отримає відповідний електронний документ відповідним повідомленням за телефоном та/або електронною поштою, які Покупець вніс під час реєстрації на Сайті.
8.6. Не вважаються Істотними недоліками Товару/Продукції наступні характеристики:
8.6.1. Скло. Подряпинами вважаються прорізи та лінії, які проглядаються та видимі при денному світлі на відстані від 0,8 метра і далі (дивитися ГОСТ). 8.2.2. Відхилення від розмірів рамок та скла в діапазоні +- 2 мм вважаються допустимою нормою. 8.2.3. Фіксатори, кріплення, стикування профілів рам - виготовляються такими, які на конструктивний погляд Продавця/Виконавця/або «AENDEL™» є більш доречними та необхідними до Отворів та місць для встановлення Товару(-ів)/Продукції, зазначених Покупцем/Замовником. Такі зміни не впливають на зовнішній вигляд та можуть бути внесеними Виконавцем без сповіщення Замовника.

9. Конфіденційність та захист персональних даних

9.1. Надаючи свої персональні дані на сайті при реєстрації та оформленні Замовлення, заповненні анкети, Покупець/Замовник надає Продавцю/Виконавцю та/або «AENDEL™» та його партнерам, у разі їх участі у забезпеченні виконання Замовлення, свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачі) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження строку дії такої згоди.
9.2. Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™»зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця/Замовника інформацію. Не вважається порушенням передачі Продавцем/Виконавцем та/або «AENDEL™» інформації, отриманої від Покупця/Замовника, контрагентам та третім особам з метою забезпечення реалізації Договору купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів у сфері реклами та маркетингових досліджень тощо. Покупець/Замовник також дає свою згоду на передачу (розповсюдження) його даних транспортно-експедиторським та кур'єрським організаціям, будь-яким Банкам та/або фінансовим установам та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Продавця/Виконавця та/або «AENDEL™», а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлене вимогами чинного законодавства України.
9.3. Покупець/Замовник відповідає за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця/Замовника або невідповідністю її дійсності.
9.4. Використання cookie необхідно для виконання Продавцем/Виконавцем та/або «AENDEL™» зобов'язань за Договором. Використовуючи cookie, Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» може проводити аутентифікацію та ідентифікацію Покупців/Замовників та/або відвідувачів сайту. Без цих файлів cookie Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» не зможе розпізнати Покупця/Замовника/або відвідувача Сайту, а Покупець/Замовник або відвідувач сайту не зможе отримати доступ до особистого кабінету на Сайті та зробити Замовлення. Також cookie допомагають Продавцю/Виконавцю та/або «AENDEL™» підтримувати безпеку наданих Покупцем/Замовником або відвідувачем сайту персональних даних.
9.4.1. Файли cookie для налаштування онлайн-історії Покупця/Замовника або відвідувача Сайту на Сайті Продавця. Вони дозволяють продавцеві пам'ятати переваги Покупця/відвідувача сайту та Покупця/відвідувача Сайту, відповідно, не потрібно повторно вводити інформацію, яка вже була надана. Продавець/Виконавець та або «AENDEL™» також використовує файли cookie для збору інформації (наприклад, популярних сторінок, шаблонів перегляду, кліків), яка цікава Покупцям/Замовникам або відвідувачам сайту, для вдосконалення Продавцем/Виконавцем та/або «AENDEL™» Сайту та проведення дослідження над ринком. Якщо Покупець/Замовник або відвідувач Сайту вирішить видалити ці файли cookie, у Покупця/Замовника/відвідувача Сайту буде обмежена функціональність сервісів Продавця/Виконавця та/або "AENDEL™" на Сайті.
9.4.2. Рекламні cookie. Ці файли cookie використовують інформацію про використання Сайту Продавця/Виконавця та/або «AENDEL» та інших веб-сайтів, наприклад, інтернет-сторінки, які відвідуються Покупцем/Замовником/відвідувачем Сайту для розміщення реклами, яка більше підходить для Покупця/Замовника або відвідувача сайту.
9.4.3. Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» також має право використовувати cookie третіх осіб, які розміщують такі файли cookie на нашому Сайті для надання послуг, які вони пропонують (сторонні файли cookie).
9.4.5. Термін дії всіх файлів cookie, які використовується Сайтом, становить 1 рік.
9.4.6. Можливість заперечення та вилучення файлів cookie. Якщо Покупець/Замовник або відвідувач Сайту не хоче, щоб файли cookie зберігалися на його комп'ютері або хотіли б отримати інформацію про їх зміст, Покупець Замовник або відвідувач Сайту може запобігти встановлення файлів cookie відповідним настроюванням свого програмного забезпечення браузера.
9.5. Використання сторонніх рекламних послуг. Сайт продавця/виконавця та/або «AENDEL™» може містити рекламу від третіх осіб та інтерактивні посилання на сторонні інтернет-сайти, за які Продавець/Виконавець або «AENDEL™» не несе відповідальності.
Зокрема, Продавець/Виконавець або «AENDEL™» не має жодного впливу на зміст та дизайн зовнішніх інтернет-сайтів, пов'язаних з інтернет-сайтами, на які Покупець/Замовник або відвідувач сайту може бути надісланий через ці інтернет-сайти. Відповідні провайдери/Власники сайтів несуть виняткову відповідальність за зміст та дизайн цих інтернет-сайтів, а також за дотримання правил захисту даних. Рекламодавці можуть використовувати файли cookie та інші технічні засоби для вимірювання ефективності реклами або оптимізації їх змісту. Це стосується, зокрема, але не виключно класифікації інтернет-сайтів до певних категорій інтересів у рамках використання Покупцем/Замовником або відвідувачем Сайту. Тобто обробка даних цими сторонами не підпадає під положення щодо захисту даних цього Договору.

10. Термін дії. Умови зміни та розірвання договору

10. Термін дії. Умови зміни та розірвання договору

10.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти та діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов'язань або до моменту розірвання Договору.
10.2. Договір може бути розірваний:
10.2.1. Будь-якою Стороною у випадках, передбачених чинним законодавством України та/або Договором;
10.2.2. За взаємною домовленістю Сторін.
10.3. Розірвання Договору Покупцем або відмова ним від акцепту Оферти не покладає на Продавця/Виконавця та «AENDEL™» обов'язки повернення коштів, фактично витрачених на виконання відповідного замовлення Покупця.

11. Відповідальність сторін

11.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
11.2. Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» не несе відповідальності:
11.2.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, зазначених у цьому Договорі, у зв'язку з наданням Покупцем/Замовником неповних та/або недостовірних та/або неактуальних даних при оформленні Договору;
11.2.2. За недотримання погодженого з Покупцем/Замовником терміну виконання Замовлення, яке відбулося не з вини Продавця/Виконавця та/або «AENDEL™»;
11.2.3. За збитки та збитки, що виникли у Покупця/Замовника внаслідок використання Товарів, отриманих у результаті виконання Замовлення;
11.2.4. За відсутність у Продавця/Виконавця та/або «AENDEL™» технічної можливості здійснити Замовлення через перебої в роботі комп'ютерних мереж;
11.2.5. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України та/або цим Договором.
11.3. Сторони погодилися, що відмінності у терміні придатності (гарантійному терміні), а також інші позначки датування та маркування Товарів, наведених на фото відповідного Товару на Сайті та на вибраних Покупцем/Замовником товарах, фактично переданих йому Продавцем/Виконавцем та/або «AENDEL™», не є порушенням умов Договору.
11.4. У разі, якщо з будь-якої причини Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» не приступить до виконання Замовлення або почне таке надання з порушенням термінів, відповідальність Продавця/Виконавця та/ або «AENDEL™» за допущене порушення Договору та засоби правового захисту Покупця /Замовника щодо такого порушення обмежуються виключно продовженням строку (строку) виконання Замовлення на відповідний період.
11.5. Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» за жодних обставин не несе відповідальності за Договором за:
а) будь-які дії/бездіяльність, які є прямим чи непрямим результатом дій/бездіяльності будь-яких третіх сторін;
б) будь-які непрямі збитки та/або втрачену вигоду Покупця та/або третіх сторін незалежно від того, чи міг Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» передбачати можливість таких збитків чи ні;
в) використання (неможливість використання) та будь-які наслідки використання (неможливості використання) Покупцем/Замовником обраної ним форми оплати за виконання Замовлення.
11.6. Продавець / Виконавець та / або «AENDEL™» звільняється від відповідальності за неповне або неналежне виконання Замовлення за Договором у випадках невиконання Покупцем / Замовник будь-якої з умов договору.
11.7. Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» залишає за собою право відмовити Покупцю/Замовнику у виконанні всіх наступних Замовлень у разі невиконання Покупцем своїх зобов'язань за попереднім Замовленням.
11.8. Сукупна відповідальність Продавця за Договором, за будь-яким позовом чи претензією, зокрема зі Сторони Покупця за виконанням Договору, обмежується розміром винагороди Продавця, сплаченої Покупцем у рамках Договору.
11.9. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення спричинене дією обставин непереборної сили (форс-мажором).
11.9.1. Форс-мажор – це настання події або обставини (подія непереборної сили), яка перешкоджає або заважає Стороні виконувати одне або більше своїх договірних зобов'язань за Договором. Сторона не визнається відповідальною за невиконання будь-яких своїх зобов'язань, якщо доведе:
- що таке невиконання стало результатом перешкоди, що перебуває поза її контролем;
- що від неї не можна було розумно очікувати в момент укладання договору прийняття цієї перешкоди або її наслідків для виконання Договору;
- Що вона не могла розумно уникнути чи подолати таку перешкоду чи, принаймні, її наслідки.
11.9.2. Сторона звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком надзвичайних та невідворотних обставин непереборної сили, які об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами Договору (форс-мажорних обставин), як зазначено у пункті. 1 цього Договору, включають, але не обмежуються такими причинами: загроза війни, збройного конфлікту або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго діями іноземного ворога, загальною військовою мобілізацією, військовими діями, оголошеною війною, діями громадського ворога, обуреннями, актами тероризму, диверсіями, піратством, безладами, вторгненнями, блокадою, революцією, заколотом, повстаннями, масовими заворушеннями, запровадженням комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріацією, ін. інудійним вилученням, конфіскацією, арештом або знищенням вантажів на вимогу військової чи цивільної влади, захопленням підприємств, реквізицією, громадською демонстрацією, страйком, аварією, саботажем, аварією на транспорті, протиправними діями третіх осіб, пожежею, вибухом, тривалими перервами у роботі умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, зміною законодавства, законними чи незаконними обмеженнями, розпорядженнями чи заборонами органів державної влади або управління та їх структурних підрозділів, що носять заборонний характер, закриттям морських проток, безпосереднім чи опосередкованим впливом атомного вибуху, радіації чи радіоактивного зараження ; локаутом або іншими непередбаченими зупинками на підприємствах, ембарго, забороною (обмеженням) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами та стихійними лихами, а саме: епідемією та пандемією, спалахом захворювань, штормом, циклоном, ураганом, ураганом, цунамі, повенею, снігопадом, накопиченням снігу, ожеледицею, градом, заморозками, замерзанням моря, проток, портів, перевалів, землетрусом, блискавкою, посухою, землетрусом, просідання і зсувом ґрунту, іншими стихійними лихами обставинами, що знаходяться поза зоною контролю Сторін, подолати які розумними методами неможливо, та які безпосередньо вплинули на можливість виконання цього Договору.
11.9.3. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов'язань за цим Договором у зв'язку з обставинами, зазначеними у п. 11.9.2 та 11.9.3, зобов'язана протягом 10 (десяти) днів поінформувати іншу Сторону про початок та тривалість цих обставин та протягом 30 ( тридцяти) днів з моменту їх настання та надати іншій Стороні офіційне підтвердження про наявність таких обставин. Достатнім підтвердженням існування дії обставин форс-мажору, а також його строку є документи, видані Торгово-промисловою палатою України або її територіальними відділеннями чи іншим компетентним державним органом, уповноваженим на видачу таких документів.
11.9.4. Якщо зазначені у п. 11.9.2 обставини продовжують діяти понад 90 (дев'яноста) днів, будь-яка із Сторін може запропонувати іншій Стороні внести відповідні зміни до Договіру або розірвати його. У разі розірвання Договору жодна із Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування будь-яких збитків.
11.9.5. Виникнення обставин, зазначених у п. 11.9.2, не є підставою для відмови в оплаті за послуги, що виконані до виникнення цих обставин.

12. Інші умови

12.1. Оферта у своїй останній редакції набирає чинності з моменту публікації Продавцем/Виконавцем та/або «AENDEL™» відповідної редакції Оферти на Сайті та діє до моменту відкликання Оферти Продавцем/Виконавцем та/або «AENDEL™».
12.2. Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни, оновлювати умови Оферти та/або відкликати Оферту будь-якої миті на свій розсуд. У разі внесення змін до Продавця/Виконавця та/або «AENDEL™» до Оферти такі зміни набирають чинності з моменту публікації на Сайті, якщо інший термін набрання чинності не визначений додатково при їх публікації.
12.3. Усі питання, неврегульовані Договором, регламентуються чинним законодавством України (зокрема ст. 633, гл. 54 Цивільного кодексу України).
12.4. Суперечки та розбіжності, які можуть виникнути під час виконання цього Договору, будуть по можливості вирішуватися через переговори між сторонами Договору. У випадку, якщо Сторони не зможуть дійти згоди щодо спірних питань за допомогою переговорів, такі суперечки підлягають передачі на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.
Досудове врегулювання спору є обов'язковим.
12.5. За наявності в Договорі термінів, значення яких не визначено в розділі «Терміни» цього Договору та які не можуть бути однозначно витлумачені, виходячи із загальновживаної практики, при їх тлумаченні слід керуватися насамперед тлумаченнями, наведеними на Сайті, а потім – виходячи зі звичаїв ділового обороту.
12.6. Будь-яке повідомлення, яке потрібне або бажане за цим Договором, має бути здійснене у письмовій формі. Всі повідомлення повинні бути написані українською мовою та надіслані однією Стороною на адресу іншої Сторони електронною поштою та/або телефоном та/або цінним листом з повідомленням про вручення.
12.7. Договір – це повна домовленість між Продавцем Виконавцем та/або «AENDEL™» та Покупцем/Замовником. Продавець/Виконавець та/або «AENDEL™» не бере на себе жодних умов та зобов'язань, не зазначених у Договорі. Виняток можуть становити випадки, коли такі умови або зобов'язання зафіксовані письмово та підписані від імені Продавця/Виконавця та/або «AENDEL™» та Покупця/Замовника.
12.8. Якщо будь-яка з умов Договору визнана недійсною чи незаконною, або вона не може набути чинності відповідно до чинного законодавства, така умова не впливає на дію інших положень Договору.

Раздвижные системы и стекляные стены в Киеве

bottom of page